księgozbiór

Księgozbiór Muzeum

I. Historia Szubina i Pałuk
II. Powstanie Wielkopolskie - SPIS PUBLIKACJI NA STRONIE www.powstanie.szubin.net
III. Związek Harcerstwa Polskiego
IV. Filatelistyka
V. Organizacje młodzieżowe
VI. Holandia
VII. Religia
VIII. Inne
IX. Zbiory muzyczne
X. Historia i Nauki Pomocnicze
XI. Etnografia i Sztuka
XII. Prace magisterskie i inne (ograniczone udostępnianie)


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan