aktualności

NIM NASTAŁA WOLNOŚĆ - ZAPROSZENIE NA KONKURS WIEDZY

dodano: 2018-04-12 12:04:44

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie
oraz Zespół Szkół w Szubinie
ZAPRASZAJĄ
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Szubin
do wzięcia udziału w
XI GMINNYM KONKURSIE WIEDZY O MIEŚCIE I GMINIE SZUBIN-
NIM NASTAŁA WOLNOŚĆ
Konkurs zostanie przeprowadzony 8 maja 2018 r. o godzinie 9.00
w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Zagadnienie do testu wiedzy:
NIM NASTAŁA WOLNOŚĆ
Miasto i gmina Szubin
w okresie zaboru pruskiego

-Szubin pod panowaniem pruskim,
-wybrane sylwetki osób zasłużonych w czasach zaborów,
-powstania narodowe,
-miejsca pamięci

Podstawowa literatura - wybór

1. Dzieje Szubina, pod red. Mariana Biskupa, Warszawa - Poznań 1974, (publikacja dostępna w Internecie).
2. K. Czechowska, Przewodnik, Szubin 2017, (publikacja dostępna w Internecie na stronie WWW.muzeun.szubin.net )
oraz
3. P. Adamczewski, Historia modlitwą i pracą ludzi pisana. Dzieje parafii i kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie w latach 1299-2003, Żnin 2003.
4. Duch i czas, tom 1-7, Szubin 2005-2012.
5. Pałuki - ludzie, wydarzenia, miejsca, Szubin 2007.
6. Pocztówki znad krawędzi przeszłości - dialog pokoleń, Szubin 2009-2011.
7. K. Czechowska, Szubin - spacer z historią w tle, Szubin 2015.

Prasa regionalna ? wycinki prasowe dostępne w Muzeum, a także informacje na stronach internetowych ogólnodostępnych a także na stronie: Muzeum Ziemi Szubińskiej -WWW.muzeum.szubin.net i stronie WWW.powstanie.szubin.net
--------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu
1. Organizatorami konkursu są Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna i Zespół Szkół w Szubinie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Szubin. W konkursie mogą brać udział uczniowie mieszkający na terenie miasta i gminy Szubin, a uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poza Szubinem.
3. W konkursie może brać udział trzech (lub mniej) uczniów danej szkoły. Szkoły zgłaszają uczniów do 30 kwietnia 2018 r., nr tel. muzeum: 52 384 24 75.
4. Konkurs ma na celu pogłębianie wiedzy związanej z historią i teraźniejszością miasta i gminy Szubin.
5. Konkurs wiedzy ma charakter indywidualny i obejmuje część pisemną. Zwycięży osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku zdobycia równej liczby punktów przez dwóch lub trzech zawodników przeprowadzona zostanie dogrywka, która wyłoni zwycięzcę. Część pisemna trwa 30 minut.
6. W konkursie przewidziano nagrodę - puchar dla reprezentacji szkoły, która zdobędzie największą liczbę punktów.
7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
8. Uczestnicy konkursu korzystają z literatury dotyczącej historii Szubina i gminy Szubin dostępnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej, bibliotekach, na stronie internetowej Muzeum oraz na stronach bibliotek cyfrowych.
9. Materiały konkursowe przechowywane są przez miesiąc.
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan