aktualności

79 lat temu Niemcy wkroczyli do Szubina

dodano: 2018-08-09 09:08:56

5 września 1939 r. wojska niemieckie wkroczyły do Szubina. Od 1 września 1939 r. trwał eksodus ludności cywilnej, która opuszczała miasto kierując się w stronę Łabiszyna i dalej na stolicę. Po wkroczeniu Niemców rozpoczął się ciemny czas okupacji niemieckiej, który odbił się krwawym piętnem na mieszkańcach miasta i regionu. Do dzisiaj przypominają o tym miejsca pamięci narodowej, które licznie rozsiane po terenie są świadectwem tamtych dni. Są to pomniki i tablice w miejscach straceń, zbiorowe mogiły i pojedyncze groby. Polacy z Szubina i powiatu ginęli na polu bitwy, w obozach jenieckich, pracy i koncentracyjnych, umierali w dołach Katynia czy nieznanych do dziś miejscach. Pamiętajmy o tym poświęceniu i odwiedzając szubiński cmentarz zapalmy znicz tym, którzy walczyli za ojczyznę.Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan