aktualności

Spotkania upamiętniające żołnierza Amii Krajowej Juliana Błażkow

dodano: 2018-09-14 14:09:39

13 września 2018 w Muzeum Ziemi Szubińskiej Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie zorganizował spotkania upamiętniające żołnierza Amii Krajowej Juliana Błażkow.
W ramach XX Dni Kultury Chrześcijańskiej młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz szubińscy seniorzy mieli możliwość poznać życie żołnierza AK zdegradowanego za czasów stalinowskich i zrehabilitowanego po roku 1989.
Z ust wnuka Marcina Błażkow, szubinianie poznali historię przedwojennego urzędnika. Żołnierza AK w okresie 1943-44 działającego na terenie województwa tarnopolskiego (obecnie Ukraina). Wcielonego do Wojska Polskiego w 1944 roku. Skazanego na 7 lat pozbawienia wolności m.in. na podstawie własnoręcznie dokonanych notatek.
Dzięki cytowanym autentycznym zapiskom, odnalezionym w bydgoskiej Delegaturze IPN, wyłonił się obraz Polaka rzuconego w wir trudnej sytuacji geopolitycznej. Patrioty wierzącego w tradycję narodu polskiego, człowieka stawiającego pytania o Katyń i Wołyń; żołnierza AK, który pomimo zdecydowanego oporu wobec polityki sowietów był zachęcany przez zwierzchników do legitymizacji nowego ustroju - systemu komunistycznego.
Julian Błażkow nie przyjąwszy funkcji oficera politycznego został niesłusznie osądzony i osadzony. Przez 18 miesięcy przebywał w stalinowskich aresztach. Został zrehabilitowany po zmianach ustrojowych, po 1989 roku. Jak sam zapisał w dzienniku, zawsze wierzył w Polskę niepodległą.
Tekst: Marzena Mierzwińska
WiĘCEJ ZDJĘĆ -- TUTAJMuzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan