aktualności

Gdy myślę misje - konkurs w muzeum

dodano: 2020-01-17 10:01:44

Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązując do tego wydarzenia postanowiłam zorganizować konkurs, który miał na celu zwrócić uwagę uczniów na powołanie misyjne biorące swój początek ze chrztu św. Wszyscy ochrzczeni jesteśmy uczniami Chrystusa i Jego misjonarzami. Przez udział w konkursie pragnęłam też uformować poczucie odpowiedzialności za innych, zainteresować warunkami życia rówieśników w krajach misyjnych. Była to też okazja zapoznania się działalnością misjonarzy, która nie ogranicza się tylko do posługi duszpasterskiej, ale obejmuje działalność medyczną, edukacyjną i charytatywną.
13 stycznia 2020 roku, w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbył się Rejonowy Konkurs Wiedzy pt.: Gdy myślę misje. W konkursie wzięły udział drużyny uczniów kl. V-VII ze szkół: SP 1 i SP 2 z Szubina, SP z Rynarzewa i SP z Kowalewa.
Uczestnicy odpowiadali na pytania przez siebie wylosowane oraz rozwiązywali zadania z wiedzy misyjnej. Wykazali się dużą wiedzą na temat: Listu Apostolskiego papieża Franciszka ogłaszającego Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, życia świętych założycieli Dzieł Misyjnych, geografii, historii oraz zadań misyjnych.
Podczas przerwy w konkursie ks. Andrzej Marmurowicz opowiedział uczestnikom o misjach w Kazachstanie. Była to ciekawa lekcja o pracy misjonarza, bo przekazana przez tego który osobiście posługiwał jako misjonarz przez 11 lat.
Po wyrównanej walce Jury w składzie: ks. Andrzej Marmurowicz, dyrektor do spraw misji w naszej diecezji, ks. Jacek Pawelczyk, proboszcz parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie oraz pani Jolanta Makowiecka ogłosiło wyniki:

I miejsce drużyna SP 1 Szubin:
Tabor Aleksander
Dembny Krystian
Pucz Albert

II miejsce - Drużyna SP 2 Szubin:
Wargulec Katarzyna
Kabulla Antonina
Jaroch Aleksandra

III miejsce - drużyna z Kowalewa:
Janowska Oliwia
Żakowska Antonina.
Gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno uczniom jak i nauczycielom za przygotowanie. Szczególne podziękowanie składam Radzie Rodziców z SP 2 za finansowe wsparcie zakupu części nagród oraz Zgromadzeniu Misjonarzy Kombonianów za ufundowanie niektórych nagród.
Autor: Anna Pokorzyńska, katechetka SP2 w Szubinie
Więcej zdjęć ---TUTAJ ZOBACZMuzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan