aktualności

Historia życia Józefa Kozłowskiego (1888-1942)

dodano: 2020-07-09 13:07:07

Historia życia zamordowanego w obozie koncentracyjnym Józefa Kozłowskiego (1888-1942) trafiła do Muzeum Ziemi Szubińskiej. Doszło do tego za sprawą autora Dariusza Kozłowskiego, który jest wnukiem Józefa. Józef Kozłowski związany był z Ziemią Szubińską. Między innymi zamieszkiwał w grodzie pelikana. Warto też zaznaczyć, że jego córka Halina wyszła za mąż za Zenona Erdmanna. Publikacja oparta została m.in. na bogatych źródłach archiwalnych, które autor uzyskał w Muzeum Stutthof w Sztutowie, Instytucie Pamięci Narodowej, Wojskowym Biurze Historycznym Centralnym Archiwum Wojskowym, International Tracing Service. Na potrzeby niniejszej publikacji swoje zbiory udostępnili także inni członkowie rodziny. Serdecznie dziękujemy za dar, który wzbogaci zasoby naszego muzeum.

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan