aktualności

Apel do rodzin

dodano: 2020-08-19 09:08:51

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna realizuje projekt pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej wielkopolski ślad. Projekt przewiduje apel do mieszkańców i kwerendę we własnych zasobach o udziale mieszkańców w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach pułków wielkopolskich, pokaz wystawy mobilnej wraz z prezentację multimedialną w szkołach i muzeum, grę miejską. Projekt obok wystawy mobilnej obejmuje wydrukowanie informatora, pocztówki, puzzli tematycznych, karty pracy pt. Polskie drogi do niepodległości i ustanowienia granic II Rzeczpospolitej. W działanie zaangażowane zostaną instytucje i organizacje społeczne, a partnerem Muzeum Ziemi Szubińskiej jest szubińskie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i OSP w Rynarzewie. Koordynatorem projektu kustosz Kamila Czechowska wraz z prezes Mariolą Polańską z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Szubinie apelują do rodzin uczestników wojny polsko-bolszewickiej o udostępnienie pamiątek z domowych archiwów. Pozyskane tą drogą materiały zostaną wykorzystane w projekcie. Na Państwa odzew czekamy w muzeum do końca sierpnia 2020 r. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920''.

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan