aktualności

Wspólny projekt na rzecz pomnika

dodano: 2020-12-01 09:12:37

Szubińskie Towarzystwo Kulturalne kończy realizację projektu ze środków Powiatu Nakielskiego. 17 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 160/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą ,,Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach''.
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. Ich poświęcenie, nasza pamięć w kwocie 1 642,00 zł. Środki te przeznaczyliśmy na wydruk wystawy. Na ekspozycję składa się 10 dwustronnych planszy, które dotyczą dziejów pomnika nad mogiłą powstańczą na cmentarzu w Szubinie. Partnerami Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Szubinie i Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna. Koordynatorem zadania była Kamila Czechowska.

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan