aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego związanego z pomnikiem powstańczym

dodano: 2021-02-23 10:02:52

W dniu 11.02.2021 w Muzeum Ziemi Szubińskiej został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE”. Organizatorami konkursu było Muzeum Ziemi Szubińskiej oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło Szubin. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży; kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych; rozwijanie poczucia dumy z historii lokalnej. Uczestnicy wykonywali pracę plastyczną przedstawiającą:
• pomnik nad mogiłą powstańców w Szubinie z 1924 r.;
• pomnik nad mogiłą powstańców w Szubinie z 1939 r.;
• pomnik zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej;
• pomnik w latach 1945-2019.
• pomnik nad mogiłą powstańców w Szubinie po odbudowie w 2019 r.
Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Chęć udziału w konkursie zgłosiły następujące szkoły: Niepubliczne Przedszkole Słoneczko w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Szkoła Podstawowa w Kowalewie, Szkoła Podstawowa w Rynarzewie oraz Technikum Logistyczne przy Zespole Szkół im. E. Chroboczka w Szubinie. Łącznie wpłynęło 56 prac wykonanych różnymi technikami. Niezależne jury w składzie: przewodnicząca Hanna Zawadzka-Pleszyńska, Mariola Polańska i Kamila Czechowska zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami wyłoniło następujących laureatów konkursu.
Prezentacja multimedialna nagrodzonych i wyróżnionych prac: https://powstanie.szubin.net/materialy/s/22#top
W kategorii klas „0” i młodsze:
I miejsce Mateusz Frankiewicz
II miejsce Paulina Izdebska
III miejsce Emilia Lizak
W kategorii klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce Gracjan Banasiak
II miejsce Gabriela Kacak
III miejsce Ziemowit Nowak
W kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych :
I miejsce Martyna Cyganek
II miejsce Maja Janus
III miejsce Lena Kruszyńska
Wyróżnienie:
Oliwia Sztok
Sylwia Marmurowicz
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną część prac konkursowych nadesłano online. Stąd też postanowiono przyznać nagrody w dodatkowej kategorii online.
W kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych nadesłanych prac online:
I miejsce Natalia Krzemkowska
II miejsce Mateusz Martek
III miejsce Kacper Kawecki
Wyróżnienia:
Jakub Palczewski
Weronika Gelert
Kornelia Lehnarth
Oliwier Ziółkowski
Maja Badzińska
W kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce Klaudia Pozorska
W kategorii prac wykonanych techniką przestrzenną:
I miejsce Sonia Sztuba
II miejsce Martyna Antosik
III miejsce Antonina Żakowska
Szczególne podziękowanie ślemy nauczycielom za zachęcanie swoich uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie: Ewelinie Kobylarz z Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Szubinie, Magdalenie Kozłowskiej i Katarzynie Biskup ze Szkoły Podstawowej w Królikowie, Hannie Molendzie ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie, Magdalenie Itrich ze Szkoły Podstawowej w Rynarzewie, Beacie Bereit, Ewie Kowalczyk, Iwonie Tabor ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, Sylwii Kral, Sylwii Krajewskiej, Alinie Rzadkiewicz, Barbarze Robaczewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie, mjr rez. Jarosławowi Odrobińskiemu z Technikum Logistycznego w Szubinie (Zespół Szkół im. Prof. E. Chroboczka).

Laureatów konkursu zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Muzeum Ziemi Szubińskiej, a nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do wzięcia udziału w konkursie po odbiór podziękowań od 26.02.2021 do Muzeum Ziemi Szubińskiej od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 oraz w niedzielę 7.03.2021 od godz. 12.00 do 16.00. Przy okazji zachęcamy już teraz do kolejnego konkursu plastycznego i fotograficznego „ZAMEK SĘDZIWOJA - NA SZLAKU GOTYCKIEJ CEGŁY”
http://powstanie.szubin.net/materialy/s/20#top


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan