aktualności

PRO MEMORIA śp. Zenon Kwasek

dodano: 2021-03-01 13:03:59

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Zenona Kwaska (1947-2021) wieloletniego skarbnika Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie. Śp. Zenon Kwasek był jednym z trzech synów powstańca wielkopolskiego 1918-1919 Jerzego Kwaska (1900-1994), najdłużej żyjącego w Szubinie bohatera niepodległościowego zrywu Wielkopolan z lat 1918-1919. Od samego początku istnienia TPPW 1918-1919 w Szubinie pan Zenon Kwasek był skarbnikiem naszego stowarzyszenia. Aktywnie uczestniczył w życiu codziennym Towarzystwa oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.
Działał w pracach Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika-Mogiły Powstańców Wielkopolskich w Szubinie. 8 września 2018 r. wraz z bratem Janem odsłonił tabliczkę poświęconą ojcu w ramach Systemu Informacji Wizualnej. Każdego roku, w tym 11 stycznia 2021 roku w 102 rocznicę bitwy o Szubin w imieniu TPPW 1918-1919 składał wraz z delegacją kwiaty na mogile powstańczej na szubińskim cmentarzu parafialnym.
Śp. Zenon Kwasek za swoją społeczną pracę i zaangażowanie na rzecz upamiętniania bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 został uhonorowany odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz medalem „Wierni Tradycji” przyznanym mu w 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w 2019 roku.
W zmarłym śp. Zenonie Kwasku tracimy człowieka oddanego idei związanych z upamiętnianiem bohaterskich powstańców wielkopolskich ziemi szubińskiej. Zawsze życzliwy i zaangażowany w pracę społeczną naszego stowarzyszenia.
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci !
TPPW 1918/19 im. ks. radcy L. Sołtysińskiego i Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Z. Erdmanna w Szubinie.
Fot. Piotr Bembenek, Kamila Czechowska, Katarzyna Tatar
https://powstanie.szubin.net/aktualnosci/s/922#top

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan