aktualności

Wystawa „Powstania śląskie 1919–1921" w szubińskim Muzeum

dodano: 2021-04-30 15:04:35

Od czwartku, 6 maja 2021 r. Muzeum Ziemi Szubińskiej zaprasza na nową wystawę pt. „Powstania śląskie 1919–1921”. Wystawa przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Prezentuje historię walk o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczypospolitej w okresie kształtowania granic kraju po zakończeniu I wojny światowej. Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka.
Wystawa z IPN Katowice uzupełniona została zbiorami szubińskiego muzeum. Placówka posiada publikacje, a także archiwalia związane z walką o Śląsk. W tym miejscu warto wspomnieć, że po zakończeniu walk na froncie powstania wielkopolskiego ochotnicy wyruszyli na Śląsk i wsparli braci Ślązaków w walkach o polskość tych ziem. Jednym z wartościowych eksponatów, które będzie można zobaczyć na wystawie w szubińskim muzeum, jest dyplom za udział w III powstaniu śląskim z 1927 r. nadany Stanisławowi Dzierżykraj Lipowiczowi, który był powstańcem śląskim.
Zapraszamy do szubińskiego muzeum.

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan