aktualności

Spotkanie w 82. rocznicę agresji ZSRR na Polskę

dodano: 2021-09-17 11:09:41

W piątek, 17 września 2021 r. odbyło się w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna spotkanie w rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Zebranych powitała w imieniu organizatorów Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna dr Kamila Czechowska. Głównym punktem spotkania był wykład prof. dr .hab. Aleksandra Lasika pt. WRZESIEŃ 1939. IV ROZBIÓR POLSKI. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali słów profesora Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który związany jest z Szubinem. W imieniu burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego za wykład podziękowała zastępca burmistrza Wioletta Borys-Stachowiak. Następnie prezes Towarzystwa Historycznego z Kcyni Piotr Dąbrowski zaprezentował trajler do nowego filmu pt. "Głód wolności". Film inspirowany jest ucieczkami z niemieckiego obozu jenieckiego w Szubinie.
Kolejnym punktem spotkania był finisaż wystawy pt. POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944. BITWA O POLSKĘ przygotowanej przez Centralę Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Na zakończenie spotkania przewodnicząca rady miejskiej Anna Kijowska podziękowała zebranym za przybycie i zaprosiła do złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Hitlerowskich i Komunistycznych z lat 1939 – 1989. Tam modlitwę w intencji ofiar systemów totalitarnych poprowadził ks. Krzysztof Barczyński. Obok wymienionych w spotkaniu uczestniczyli m.in . przewodniczący rady powiatu nakielskiego Zbigniew Sabaciński wraz z członkiem zarządu powiatu Beatą Danielewską-Szymczak, radni rady miejskiej Hanna Adamczewska i Piotr Adamczewski, przewodniczący rady seniorów Jan Kostecki, ks. dziekan Tadeusz Lesiński, ks. proboszcz Jacek Pawelczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Gabriela Rojek, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Mariusz Mantych, prezes TPPW Mariola Polańska. Oprawę spotkania zapewnili członkowie Towarzystwa Historycznego w Kcyni, którzy wystąpili w replikach mundurów polskich z września 1939 r. oraz młodzież z Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

Aleksander Lasik to urodzony w Szubinie polski socjolog i historyk, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Dziejów Migracji na tym uniwersytecie. Autor kilkudziesięciu prac zwartych i artykułów dotyczących organizacji SS i systemu niemieckich obozów koncentracyjnych. M.in. Sztafety Ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Rozwój organizacyjny, ewolucja zadań i struktur oraz socjologiczny obraz obozowych załóg SS.

Wykład w muzeum nie był jedynym przejawem pamięci o tragicznych wydarzeniach z września 1939 r. Wcześniej delegacja na czele z przewodniczącą Rady Miejskiej Anną Kijowską i zastępcą burmistrza Szubina Wiolettą Borys-Stachowiak złożyła wiązanki kwiatów pod głazem upamiętniającym pomordowanych na kresach wschodnich polskich mieszkańców II Rzeczpospolitej.
https://muzeum.szubin.net/index.php?d=wiecej&d1=galeria&d2=1275

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan