aktualności

Powołanie Dyrektora Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie

dodano: 2021-10-18 14:10:18

13 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie miała miejsce niecodzienna uroczystość. Pani Kamila Czechowska została ponownie powołana na stanowisko Dyrektora Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Powołanie na siedmioletnią kadencję, która rozpocznie się 17 października 2021 r, odebrała w dniu 13 października 2021 r. z rąk Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego. Powołanie nastąpiło bez przeprowadzania konkursu po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koła w Szubinie im. księdza Ludwika Sołtysińskiego i Rady Muzeum oraz po podpisaniu umowy w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.
ani Kamila Czechowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (kierunek: historia). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie marketingu. W styczniu 2021 r. otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych. Pracę doktorską pt. „Działalność organizacji weteranów powstania wielkopolskiego w północno-wschodniej Wielkopolsce w latach 1920-1939 r.” obroniła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1 sierpnia 2002 r. jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie, w 2016 r. nadano jej stanowisko Kustosza. Wcześniej pracowała w wydawnictwie Pałuki jako dziennikarz i reporter. W swojej pracy podejmowała tematy związane z historią naszego regionu. Pani Kamila jest również autorką licznych publikacji, min. publikacji poświęconej historii miasta, książka nosi tytuł: „Szubin. Spacer z historią w tle”.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana. W 2007 r. uhonorowana została srebrnym, a w 2012 r. złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2008 r. odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. W 2010 r. odznaką „Wierni Tradycji” przyznaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. W 2011 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2013 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Kujawsko-Pomorskiego za upowszechnianie wiedzy o powstaniu wielkopolskim 1918-1919. W 2013 Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu, przyznał Pani Kamili Czechowskiej nagrodę honorową statuetkę „Dobosza Powstania Wielkopolskiego” . W 2018 r. Medal „Pro Patria” przyznał jej Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W roku w 2019 r. otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Polskiej Kultury”.

Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor Kamili Czechowskiej i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.
Tekst i zdjęcie: szubin.pl

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan