aktualności

Muzeum zdobyło grant!

dodano: 2022-04-14 13:04:47

Muzeum Ziemi Szubińskiej zdobyło grant na projekt pt. Od Domu Katolickiego do Domu Polskiego. Zadanie dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku. Wartość dofinansowania 15 000 zł. Wartość projektu to 17 300 zł.
Projekt zakłada upowszechnienie wiedzy związanej z Domem Polskim szerokiej grupie odbiorców jako przykładu obiektu, który związany był z przełomowymi, historycznymi wydarzeniami. Celem projektu jest popularyzowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego w ujęciu regionalnym. Muzeum planuje przygotowanie wystawy na bazie zbiorów własnych i apelu do mieszkańców, która będzie dostępna w Muzeum i przestrzeni publicznej. Przewidziano także kolorowankę dla najmłodszych, kartę pracy i lekcje muzealne, materiał filmowy, konkurs plastyczno-fotograficzny oraz spotkanie inspirowane 110 letnią historią Domu Polskiego. Wydarzenie to zaplanowane jest na piątek, 13 maja. Pomysłodawcą, autorem projektu i koordynatorem zadania jest dr Kamila Czechowska, a za stronę finansową odpowiedzialna jest główna księgowa Patrycja Banasiak. Muzeum zachęca do współpracy przy realizacji projektu, szczegóły niebawem.

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan