aktualności

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej - muzeum zakończyło projekt

dodano: 2022-06-13 13:06:25

Muzeum Ziemi Szubińskiej od grudnia 2021 roku uczestniczyło w projekcie „ Sieć na kulturę w podregionie inowrocławskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt skierowany był do Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury, ich pracowników oraz dzieci i młodzieży (10-18 lat). Celem tego projektu było:
-podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury
-rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży
- wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej
Pierwszy etap szkolenia ukończył pracownik muzeum Iwona Kruk, która brała udział w ścieżce tematycznej „Projektowanie i realizacja gier mobilnych oraz stron internetowych”. W drugim etapie szkolenia dzieci z miasta i gminy Szubin, które zgłosiły się do naszego projektu, w grupie 7-osobowej pod opieką koordynacyjną naszego pracownika Iwony Kruk oraz trenera, tworzyły od podstaw na platformie editor.construct.net grę 2D oraz poznawały tajniki tworzenia w Wordpressie stron internetowych. 30 maja 2022 roku w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło się wręczenie certyfikatów i upominków dla dzieci i młodzieży, która wzięła udział w szkoleniu. W spotkaniu wzięła również udział dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, entuzjazm i kreatywność.

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan