aktualności

Śladem pruskiego dziedzictwa

dodano: 2023-07-11 09:07:30

W piątek, 7 lipca Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI i Muzeum Ziemi Szubińskiej zaprosiło mieszkańców regionu na spacer z historią. To realizacja kolejnej edycji „Spacerów z historią”. Tym razem uczestniczy spacerowali szlakiem pruskiego dziedzictwa. Trzeba pamiętać, że Szubin trafił pod pruskie panowanie już przy wypełnianiu postanowień I rozbioru Polski, czyli w 1772 r. Zebranych – w tym zastępcę burmistrza Szubina Wiolettę Borys-Stachowiak - powitała Monika Andruszkiewicz z LOT PAŁUKI. Przewodnikiem była dr Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna. Uczestnicy wyruszyli z terenu dawnego zakładu wychowawczego przy ul. Kcyńskiej 34, by w drodze na Stare Miasto poznać historię obiektów związanych z funkcjonowaniem w mieście pruskiej administracji i mieszkańców narodowości niemieckiej. Były to m.in. takie obiekty jak budynek szpitala, zakładu wychowawczego, urzędu budowlanego, Starostwa, Magistratu, szkoły ewangelickiej, sądu i więzienia, kościoła oraz liczne hotele. Spacerowano ze wsparciem w postaci wydruków dawnych kartek pocztowych, które pochodziły ze zbiorów szubińskiego muzeum. Ku zadowoleniu uczestników większość obiektów jest w dobrej kondycji. Ciekawostką była pocztówka z budynkiem Pastorówki, która mieściła się na placu między bankiem a kościołem ewangelickim. Zadanie „Spacer z historią” dofinansowane zostało ze środków Powiatu Żnińskiego w ramach otwartego konkursu ofert.





Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan