aktualności

Złaz harcerski za nami!

dodano: 2023-09-04 09:09:08

W dniach 29 -30 sierpnia br. odbył się w Szubinie i Smerzynie IX Złaz Seniorów Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP. Uczestnikami złazu byli seniorzy z 11 Kręgów Seniorów województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego, a także dh hm. Danuta Marciszewska ze Szczecina. Stawiły się następujące kręgi: Mogileński Krąg Starszyzny harcerskiej im. hm Henryka Mazurkiewicza w Mogilnie; Harcerski Krąg Seniorów ZHP „ Dębowy Liść” im. Aleksandra Kamińskiego w Bydgoszczy; Harcerski Krąg Seniorów ZHP „ ORBITA” w Toruniu; Harcerski Krąg Seniorów ZHP im. Zawiszy Czarnego – Inowrocław; Harcerski Krąg Seniorów ZHP Ziemi Mogileńskiej im. hm Leona Niewiadomskiego w Mogilnie ; Harcerski Krąg Seniorek ZHP „Wędrowniczki po Zachodnim Stoku” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Bydgoszczy; Harcerski Krąg Seniorów ZHP im. Melanii Ogórkiewicz w Janowcu Wielkopolskim; Harcerski Krąg Seniorów ZHP „Watra” – Świecie; Harcerski Krąg Seniorów przy Muzeum Ziemi Szubińskiej – Szubin; Przedstawiciele Rady Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej; Krąg Instruktorów Seniorów ZHP „Dęby” – Szczecin.
Złaz rozpoczął się uroczystym apelem powitalnym na szubińskim rynku. Powitano przedstawicieli władz samorządowych w osobach: Radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marka Domżałę, Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego wraz z zastępcą Wiolettą Borys-Stachowiak i Przewodniczącą Rady Szubina Annę Kijowską wraz z radnymi, Starostę Powiatu Nakielskiego Tadeusza Sobola wraz z członkiem Zarządu Powiatu Ignacym Pogodzińskim i Przewodniczącym Rady Powiatu Zbigniewem Sabacińskim, Dyrektor Honorata Matusiak z Banku PKO BP, Prezes Piotr Żukowicz Banku Spółdzielczego w Szubinie, przedstawiciela Invest Club sp. z.o.o. - Józefa Kłosowskiego, komendantkę Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej hm. Beatę Bardzińską wraz z harcmistrzynią Dorotą Sucharską, komendantkę seniorów Hufca ZHP „Pałuki” w Smerzynie dh hm. Alicję Przybyłowicz – współorganizatora złazu.
Obecni byli też przedstawiciele instytucji kultury Gminy Szubin – Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury Alina Gordon i Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej dr Kamila Czechowska – współorganizator złazu. Apel poprowadził dh hm. Jan Mierzwiński, a gości powitała dh phm. Teresa Foigt - zastępca komendanta ds. programowo – organizacyjnych. Nad całością czuwała dh hm. Halina Krystowczyk – komendant złazu. Następnie wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście udali się w gościnne progi Muzeum Ziemi Szubińskiej.
Tam piosenką powitał ich zespół „EDRAANTA” i Dyrektor Muzeum dr Kamila Czechowska, która została przyjęta przez Harcerski Krąg Seniorów przy Muzeum Ziemi Szubińskiej na Honorowego Członka tego Kręgu.
Mini koncert dała dr hab. prof. nadzw. dh hm. Elżbieta Szubertowska. Symbolicznego podpalenia ogniska dokonali Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, dh hm. Halina Krystowczyk i dh hm. Bogdan Radys – główna kwatera ZHP Warszawa.
Rozdano upominki. Uczestnicy obejrzeli krótki film o działalności Harcerskiego Kręgu z Szubina. Obejrzeć można było wystawę o harcerstwie na Ziemi Szubińskiej.
W Złazie uczestniczyło ponad sto osób. Po spotkaniu w muzeum wszyscy udali się do kościoła św. Marcina Biskupa w Szubinie, gdzie powitał ich proboszcz ks. Tadeusz Lesiński, który przybliżył historię kościoła. Seniorzy odśpiewali „Modlitwę Harcerską”. Następnie na Placu Kościelnym pod pomnikiem poświęconym ofiarom totalitaryzmu złożono kwiaty. Delegacja udała się także na cmentarz, gdzie oddano hołd pod pomnikiem powstańczym i przy mogiłach żołnierskich. Dalej trasa zawiodła seniorów harcerskich na zabytkowe ruiny zamku Sędziwoja, gdzie historię obiektu przedstawiła dyrektor muzeum. Po krótkim spacerze wszyscy zebrali się przy budynku byłego Domu Harcerza, gdzie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia dokonał burmistrz Mariusz Piotrkowski w asyście szubińskich seniorów: dh Michała Mierzwińskiego, dh-ny Anny Wojtas i dh Mieczysława Klimka. Tablicę poświęcił ksiądz dziekan Tadeusz Lesiński w obecności ks. proboszcza Jacka Pawelczyka, licznie zebranych seniorów i przedstawicieli władz.
Sponsorzy, którzy dołożyli swoją cegiełkę aby uświetnić to wydarzenie: Burmistrz Miasta i Gminy Szubin Mariusz Piotrkowski, który przyjął patronad nad naszym IX Złazem oraz Przewodnicząca Anna Kijowska; Poseł na Sejm RP –Ewa Kozanecka; Starosta Powiatu Nakielskiego –Tadeusz Sobol; Przewodniczący Rady Powiatu w Nakle n/N – Zbigniew Sabaciński; Starosta Powiatu Żnińskiego - Zbigniew Jaszczuk; Burmistrz Żnina – Robert Luchowski; Rejonowa Biblioteka w Szubinie – Dyrektor Mirosław Rzeszowski; Szubiński Dom Kultury – Dyrektor Alina Gordon; Muzeum Ziemi Szubińskiej – Dyrektor Kamila Czechowska; Bank PKO oddz. w Szubinie – Dyrektor Honorata Matusiak; Bank Spółdzielczy w Szubinie – Prezes Piotr Żukowicz; Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Marek Domżała; Nadleśnictwo Szubin – Nadleśniczy inż. Grzegorz Gust; Masarnia Władysławowo – Zawistowscy; Piekarnia Łabiszyn – Piotr Zawistowski; Kwiaciarnia „Halina” – Halina Michalak-Kuzka; Mobile Photo – Dariusz Giza; Invest Club sp. z.o.o. - Józef Kłosowski; AMRO –MED Szubin – Klaudiusz Rostowski; Sklep Polski Gniezno – sklep w Szubinie; Wydawnictwo Profill – Joanna Skimina.
Dziękujemy uczestnikom i osobom oraz instytucjom za wsparcie!
Tekst: phm Teresa Foigt
Fot. Piotr Bembenek i inni
https://muzeum.szubin.net/index.php?d=wiecej&d1=galeria&d2=1394

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan