aktualności

Dzieje Szubina i okolic - promocja wydawnictwa

dodano: 2024-02-05 11:02:30

Niedzielnie popołudnie 4 lutego 2024 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej należało do miłośników historii grodu nad Gąsawką, którzy odpowiedzieli na zaproszenie przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Kijowskiej, Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego oraz dyrektor Muzeum dr Kamili Czechowskiej. W tym dniu odbyła się promocja monografii pt. Dzieje Szubina i okolic. Jest to wspólne dzieło Gminy Szubin - Urzędu Miejskiego w Szubinie i Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.
Licznie zgromadzonych gości powitała dyrektor Muzeum. Wśród gości znaleźli się mieszkańcy Szubina i regionu na czele z wicewojewodą kujawsko-pomorskim Piotrem Hemmerlingiem, radnymi powiatowymi i gminnymi, zastępcą burmistrza Wiolettą Borys-Stachowiak wraz z pracownikami Ratusza, duchownymi na czele z ks. dziekanem Tadeuszem Lesińskim.
Spotkanie rozpoczęto upamiętnieniem zmarłego 26 stycznia 2024 w Bydgoszczy prof. Włodzimierza Jastrzębskiego, który był autorem jednego z rozdziałów pierwszej monografii Szubina. Została ona wydana w 1974 r.
Podczas spotkania burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski podkreślił znaczenie monografii dla budowy naszej tożsamości. Burmistrz wręczył pierwszy egzemplarz wicewojewodzie, a także docenił swoich poprzedników i przekazał monografię Andrzejowi Wronie, Ignacemu Pogodzińskiemu i Arturowi Michalakowi. Proces powstawania monografii przybliżył dr Sławomir Łaniecki. Następnie wraz z burmistrzem Mariuszem Piotrkowskim i przewodniczącą Anną Kijowską oraz współredaktorką monografii dr Kamilą Czechowską wręczył egzemplarze obecnym współautorom opracowania. Otrzymali je dr Ewa Krasicka-Korczyńska i Maciej Korczyński, prof. dr hab. Jacek Woźny, dr hab. Marek Romaniuk, dr hab. Tomasz Kawski oraz autor fotografii Piotr Bembenek i w imieniu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Eliza Rymer. Publikacja ukazała się w Ośrodku Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku. W wolnych głosach wicewojewoda Piotr Hemmerling pogratulował burmistrzowi realizacji publikacji monograficznej, a tym samym dbania o dziedzictwo historyczne. W kuluarach dyskutowano nad potrzebą opracowań szczegółowych. Jedno z takich opracowań już powstaje i dotyczy Chóru im. św. Jana Pawła II w Szubinie, które pisze prof. Elżbieta Szubertowska.
Oprawę artystyczną wydarzenia uświetnił występ młodego muzyka Adama Technera.
https://muzeum.szubin.net/index.php?d=wiecej&d1=galeria&d2=1422

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan