konkursy

XI GMINNY KONKURS WIEDZY - NIM NASTAŁA WOLNOŚĆ
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie
oraz Zespół Szkół w Szubinie
ZAPRASZAJĄ
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Szubin
do wzięcia udziału w
XI GMINNYM KONKURSIE WIEDZY O MIEŚCIE I GMINIE SZUBIN-
NIM NASTAŁA WOLNOŚĆ
Konkurs zostanie przeprowadzony 8 maja 2018 r. o godzinie 9.00
w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Zagadnienie do testu wiedzy:
NIM NASTAŁA WOLNOŚĆ
Miasto i gmina Szubin
w okresie zaboru pruskiego

-Szubin pod panowaniem pruskim,
-wybrane sylwetki osób zasłużonych w czasach zaborów,
-powstania narodowe,
-miejsca pamięci

Podstawowa literatura - wybór

1. Dzieje Szubina, pod red. Mariana Biskupa, Warszawa - Poznań 1974, (publikacja dostępna w Internecie).
2. K. Czechowska, Przewodnik, Szubin 2017, (publikacja dostępna w Internecie na stronie WWW.muzeun.szubin.net )
oraz
3. P. Adamczewski, Historia modlitwą i pracą ludzi pisana. Dzieje parafii i kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rynarzewie w latach 1299-2003, Żnin 2003.
4. Duch i czas, tom 1-7, Szubin 2005-2012.
5. Pałuki - ludzie, wydarzenia, miejsca, Szubin 2007.
6. Pocztówki znad krawędzi przeszłości - dialog pokoleń, Szubin 2009-2011.
7. K. Czechowska, Szubin - spacer z historią w tle, Szubin 2015.

Prasa regionalna ? wycinki prasowe dostępne w Muzeum, a także informacje na stronach internetowych ogólnodostępnych a także na stronie: Muzeum Ziemi Szubińskiej -WWW.muzeum.szubin.net i stronie WWW.powstanie.szubin.net
--------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu
1. Organizatorami konkursu są Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna i Zespół Szkół w Szubinie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Szubin. W konkursie mogą brać udział uczniowie mieszkający na terenie miasta i gminy Szubin, a uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poza Szubinem.
3. W konkursie może brać udział trzech (lub mniej) uczniów danej szkoły. Szkoły zgłaszają uczniów do 30 kwietnia 2018 r., nr tel. muzeum: 52 384 24 75.
4. Konkurs ma na celu pogłębianie wiedzy związanej z historią i teraźniejszością miasta i gminy Szubin.
5. Konkurs wiedzy ma charakter indywidualny i obejmuje część pisemną. Zwycięży osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku zdobycia równej liczby punktów przez dwóch lub trzech zawodników przeprowadzona zostanie dogrywka, która wyłoni zwycięzcę. Część pisemna trwa 30 minut.
6. W konkursie przewidziano nagrodę - puchar dla reprezentacji szkoły, która zdobędzie największą liczbę punktów.
7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
8. Uczestnicy konkursu korzystają z literatury dotyczącej historii Szubina i gminy Szubin dostępnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej, bibliotekach, na stronie internetowej Muzeum oraz na stronach bibliotek cyfrowych.
9. Materiały konkursowe przechowywane są przez miesiąc.


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan