miejsca pamięci

POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI, Plac Wolności, Szubin
Pomnik znajduje się w parku przy Placu Wolności. Niedaleko tego pomnika prusacy w czasie zaborów postawili pomnik upamiętniający żołnierzy, którzy walczyli w wojnie francusko-pruskiej. Podwaliny pod dzisiejszy pomnik położono po wojnie. Pomnik, który nazwyano „Pomnikiem Wdzięczności” zbudowano w 1946 r. dla upamiętnienia wyzwolenia Szubina w 1945 r. przez Armię Radziecką oraz ku czci poległych i pomordowanych Polaków. Pierwotna wersja pomnika wzbudzała wiele kontrowersji. Szczególne niechęć budziły podobizny Lenina i Stalina.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wokół pomnika rozgorzała dyskusja. W lipcu 1990 r. na sesji Rady Miejskiej wystąpiono z wnioskiem o zburzenie pomnika. Decyzji nie podjęto gdyż większość wstrzymała się od głosu. Rozgorzała społeczna dyskusja, która nie schodziła z ust mieszkańców Szubina przez trzy lata. W jej wyniku Rada Miejska w Szubinie uchwałą z dnia 29 czerwca 1992 r. podjęła decyzję o rozbiórce pomnika. Bryłę pomnika odnowiono by uroczyście odsłonić go 10 listopada 1993 r. Od strony północnej na tablicy z ciemnego piaskowca o wymiarach 800x400 mm widnieje napis: „BOJOWNIKOM O POLSKOŚĆ, WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ ZIEMI SZUBIŃSKIEJ 1793-1919”.


 POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI, Plac Wolności, Szubin

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan