miejsca pamięci

PAMIATKOWY OBELISK 635 LECIA SZUBINA-Skwer u zbiegu ulic 3 Maja i Kościuszki
Pamiątkowy obelisk z okazji 635-lecia nadania Szubinowi praw miejskich oraz Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Autorem projektu jest Henryk Wojtas, a sama inicjatywa postawienia pamiątkowego kamienia pochodzi od Akcji Katolickiej przy parafii św. Andrzeja Boboli. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło 29 grudnia 2000 r. Pomnik poświęcony został przez ks. dziekana – Michała Kudłacika, a odsłonięcia dokonał ówczesny burmistrz Szubina – Andrzej Wrona. Międzynarodowy Rok Jubileuszowy 2000 zbiegł się z Jubileuszem Szubina, któremu prawa miejskie nadano w 1365 r. Staraniem mieszkańców pod przewodnictwem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pomysł zyskał aprobatę władz samorządowych i przerodził się w czyn.

 PAMIATKOWY OBELISK 635 LECIA SZUBINA-Skwer u zbiegu ulic 3 Maja i Kościuszki

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan