miejsca pamięci

SZUBIN - MOGIŁA POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO JERZEGO KWASKA, Cmentarz parafialny, ul.Nakielska
Znajduje się po lewej stronie pomnika-mogiły Powstańców Wielkopolskich. Jerzy Kwasek urodził się 9 marca 1900 r. w Szubinie. Odbył przymusową służbę w wojsku pruskim. Brał udział w walkach o Szubin. W oddziałach III Szubińskiej Kompanii Powstańców Wielkopolskich walczył pod Rynarzewem, w Turze, Samoklęskach Dużych i Małych, Rudach, pod Paterkiem. Pełnił wartę na posterunku granicznym, wzdłuż Noteci, w okolicach Rynarzewa oraz Gołańczy i Chodzieży. Po powstaniu został wcielony do 9/67 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Poznaniu. Brał udział w wojnie bolszewickiej. W czerwcu 1920 r. został ranny i dostał się do niewoli. W 1921 r. uciekł z niewoli i korzystając z granicznej wymiany jeńców przedostał się do ojczyzny. Często spotykał się z młodzieżą, opowiadając jej historie z czasów walki o ojczyznę, brał udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta, współpracował z organizacjami harcerskimi, opiekował się grobami swych kolegów Powstańców Wielkopolskich. Został odznaczony wieloma medalami i orderami m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zmarł 19 grudnia 1994 r. w wieku 94 lat. Pochowano go, zgodnie z życzeniem, na cmentarzu w Szubinie przy pomniku-mogile Powstańców Wielkopolskich.

 SZUBIN - MOGIŁA POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO JERZEGO KWASKA, Cmentarz parafialny, ul.Nakielska

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan