miejsca pamięci

DĄBRÓWKA SŁUPSKA – MIEJSCE KAŹNI, las
Przy drodze leśnej łączącej drogę do Dąbrówki Słupskiej z droga krajową nr 5 do Żnina znajduje się kopiec ziemny z tablicą murowaną. Na tablicy wymienieni zostali: Roman Dudziak gorzelany z Zalesia, Albert i Kazimierz Wendtlandt synowie rolnika ze Smolnik, Bronisław Pytel rolnik z Ciężkowa, Jan Szychowiak zawiadowca stacji kolejowej z Wąsosza. Miejsce upamiętnione zostało we wrześniu 1969 r. Na pomniku widnieje data 20 wrzesień 1939 r. Opracowania podają, że Jan Szychowiak zginął we wrześniu 1939 r. Rozstrzeliwania w Dąbrówce Słupskiej były prowadzone także w listopadzie 1939 r.

 DĄBRÓWKA SŁUPSKA – MIEJSCE KAŹNI, las

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan