miejsca pamięci

CHOMĘTOWO–TABLICA PAMIĘCI KS. JANA KLEINA
Na tyłach kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Chomętowie znajduje się tablica upamiętniająca ks. Jana Kleina, który był administratorem parafii w Chomętowie. Ks. Jan Klein urodził się 21 listopada 1885 r. w Bydgoszczy. W 1906 r. ukończył gimnazjum klasyczne w Bydgoszczy, studiował teologię i filozofię w Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 stycznia 1910 r. W 1917 r. objął probostwo w Solcu Kujawskim. W 1920 r. mianowany burmistrzem Solca Kujawskiego. 1 kwietnia 1921 r. został archiwariuszem miejskim i kustoszem Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. 1 lipca 1923 r. powołano go na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego, do którego powstania bardzo się przyczynił. W 1925 r. zrezygnował z tego stanowiska i objął probostwo w Czeszewie koło Miłosławca, a w 1928 r. parafię w Chomętowie. Zajmował się nadal pracą naukową, głównie przeszłością Bydgoszczy. Po wkroczeniu Niemców do Polski aresztowany 5 listopada 1939 r. , więziony w Szubinie, w Górnej Grupie od 8 listopada 1939 r. i w Gdańsku-Nowym Porcie od 5 lutego 1940 r. Następnie przetrzymywany w obozach koncentracyjnych: od 8 lutego 1940 r. - Stutthof i od 10 kwietnia 1940 r. - Sachsenhausen. Zmarł 27 maja lub 10 czerwca 1940 r. śmiercią męczeńską. Jego prochy złożono na cmentarzu bohaterów na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy.

 CHOMĘTOWO–TABLICA PAMIĘCI KS. JANA KLEINA CHOMĘTOWO–TABLICA PAMIĘCI KS. JANA KLEINA

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan