miejsca pamięci

SAMOKLĘSKI DUŻE – MOGIŁA MARCINA GRUBCZYŃSKIEGO
Na cmentarzu parafialnym, blisko wejścia, po lewej stronie od głównej alei znajduje się mogiła Marcina Grubczyński urodził się 10 listopada 1889 roku w miejscowości Nadjezierze koło Rynarzewa w dawnym powiecie Szubińskim. Zajmował się rolnictwem gdy w 1917 roku został wcielony przymusowo do armii pruskiej. Przyszło mu wtedy służyć na francuskich frontach podczas I wojny światowej. Gdy odrodzenie Polski było juz bliskie zdezerterował z armii niemieckiej i wstąpił do amii gen. Hallera. W drodze powrotnej do Polski, został raniony pod Nakłem, przebywał w lazarecie wojskowym gdzie zmarł na skutek odniesionych ran w dniu 3 stycznia 1920 roku.

 SAMOKLĘSKI  DUŻE – MOGIŁA MARCINA GRUBCZYŃSKIEGO

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan