miejsca pamięci

NOWY ŚWIAT - MAŁE GETTO
Pomnik znajduje się niedaleko drogi krajowej Nr 5 na trasie Szubin - Żnin w miejscowości Nowy Świat. Jest ogrodzony zielonym metalowym płotkiem, natomiast na samym pomniku widnieje napis. Miejsce to związane jest z męczeństwem ludności żydowskiej. Bowiem w tym miejscu w latach 1941-1942 Niemcy wydzielili teren, który został ogrodzony i więzili tam Żydów, zmuszając ich do pracy przy pogłębianiu rzeki Gąsawki i kruszeniu kamienia w Szubinie. „Małe getto” powstało na miejscu budynków gospodarczych, wzniesionych jeszcze w stylu pruskim. Teren obozu znajdował się niedaleko lasu, otoczony drutem kolczastym, pilnie strzeżony, co uniemożliwiało ucieczkę. Przebywający w nim Żydzi - mężczyźni w różnym wieku zwiezieni z różnych miejsc w Polsce - żyli w trudnych warunkach mieszkaniowych, byli niedożywieni, wycieńczeni fizycznie ciężką pracą. Obóz zlikwidowano w 1942 r., pozostałych w nim Żydów prawdopodobnie wywieziono do innych obozów (tych, którzy zmarli z wycieńczenia lub zabito, chowano najczęściej w miejscu pracy). Pomnik powstał w 1969 r. z inicjatywy ówczesnych władz miejskich Szubina.

 NOWY ŚWIAT - MAŁE GETTO NOWY ŚWIAT - MAŁE GETTO

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan