miejsca pamięci

RYNARZEWO - MOGIŁA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ
Na cmentarzu parafialnym przy ulicy 700-lecia w części północno-wschodniej nekropolii znajduje się pomnik-mogiła poświęcony pamięci powstańców wielkopolskich i ofiar II wojny światowej. Pierwszy pomnik poświęcony powstańcom 1918/1919 r. został wzniesiony na miejscu mogiły, w której pochowano 16 powstańców, w lipcu 1926 roku. Pomnik stanął staraniem Towarzystwa Powstańców i Wojaków i został wykonany z włoskiego piaskowca. Pomnik został zburzony przez niemieckiego okupanta w 1939 roku. Po zakończeniu II wojny światowej obok mogiły powstańców pochowano 17 ofiar z czasów II wojny rozstrzelanych mieszkańców Rynarzewa i okolicy. Pomnik w obecnej wersji pochodzi z renowacji jaka przeprowadzili w 1969 roku mieszkańcy Rynarzewa. Jego bryła nawiązuje do budowli sprzed wojny. Obok pomnika znajduje się ocalona tablica, która pochodzi z monumentu z roku 1926 ze środkowej części dawnego pomnika.

Fot. współczesne Kamila Czechowska, archiwalne i z dnia 1.11.1009 r. Piotr S. Adamczewski

 RYNARZEWO - MOGIŁA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ RYNARZEWO - MOGIŁA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ RYNARZEWO - MOGIŁA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ RYNARZEWO - MOGIŁA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ RYNARZEWO - MOGIŁA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ RYNARZEWO - MOGIŁA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ RYNARZEWO - MOGIŁA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan