miejsca pamięci

RYNARZEWO – MOGIŁA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW
Na cmentarzu parafialnym przy ulicy 700-lecia, w sąsiedztwie pomnika powstańców wielkopolskich znajduje się we wschodniej części cmentarza mogiła zamordowanych trzech Polaków we wsi Zamość w październiku 1944 roku. Pochowano Stanisława Szola (15.05.1901 – (15.10.1944), Franciszka Łojka (07.06.1899 – 15.10.1944) i Józefa Wiśniewskiego (18.07.1913 – 15.10.1944). Zostali oni aresztowani prze bydgoskie gestapo na początku października 1944 roku w miejscu swojej pracy i osadzeni w więzieniu gestapo na Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. Następnie przywieziono ich do kopania okopów strzeleckich w miejscowości Zamość, gdzie zostali rozstrzelani za próbę ucieczki z miejsca pracy. Ekshumowano ich 15 lipca 1945 roku i pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu w Rynarzewie. Pomnik został poddany gruntownej renowacji w kwietniu 2007 roku.

 RYNARZEWO – MOGIŁA ZAMORDOWANYCH     POLAKÓW RYNARZEWO – MOGIŁA ZAMORDOWANYCH     POLAKÓW RYNARZEWO – MOGIŁA ZAMORDOWANYCH     POLAKÓW RYNARZEWO – MOGIŁA ZAMORDOWANYCH     POLAKÓW

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan