miejsca pamięci

POMNIK -MIEJSCE MĘCZEŃSTWA - Teren Miejskiego Ośrodka Adaptacji Społecznej, Szubin
Pomnik stojący, otoczony chodnikiem z szarej kostki, z napisami „UPAMIĘTNIENIE MIEJSCA MĘCZEŃSTWA”, , „1939-1940 OBÓZ PRACY LUDNOŚCI CYWILNEJ”, „1941-1943 OBÓZ PRACY JEŃCÓW WOJENNYCH”. Pomnik upamiętnia utworzone w czasie II wojny światowej przez Niemców obozy. Początkowo był to obóz internowanej cywilnej ludności polskiej (Zivilinternierungslager). Następnie były tam (od 1940 r. do 1945 r.) obozy jenieckie dla jeńców wojskowych wziętych do niewoli przez wojska niemieckie. Początkowo był to Stalag 64, w którym do połowy 1940 r. przebywali żołnierze polscy z wrześniowej wojny obronnej. Następnie powstał Oflag XXI B, w którym umieszczono oficerów francuskich. Z czasem zaczęły przybywać transporty z żołnierzami brytyjskimi, utworzono wówczas Stalag XXI B. W ostatnich dwóch latach istniał Oflag 64 Altburgund, gdzie obok żołnierzy angielskich, przebywali również Amerykanie, Australijczycy i inni. Pomnik zbudowano w 1970 r., a odsłonięto go 9 maja 1970 r. w 25 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Pomnik powstał z inicjatywy oraz wykonał go - Zakład Poprawczy w Szubinie.


 POMNIK -MIEJSCE MĘCZEŃSTWA - Teren Miejskiego Ośrodka Adaptacji Społecznej, Szubin

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan