miejsca pamięci

RYNARZEWO – GŁAZ Z TABLICĄ JUBILEUSZOWĄ
W centralnym punkcie miejscowości znajduje głaz z tablica poświęcona jubileuszowi 700- lecia Rynarzewa. Na tablicy widnieje napis „GRODZIE JUBILEUSZOWY KRÓLEWSKI TWÓJ ZNAK OZDABIA CZAS PRZEZ SIEDEMSET LAT”. Powyżej napisu umieszczono daty 1299 i 1999 oraz herb tej miejscowości. Uroczystego odsłonięcia 14 listopada 1999 r. dokonał wicewojewoda kujawsko-pomorski Michał Joachimowski, a poświęcenia arcybiskup metropolita gnieźnieński Henryk Muszyński. Pod głazem mieszkańcy umieścili akt erekcyjny wraz z przedmiotami związanymi z Rynarzewem i obecnymi czasami. Były to współczesne gazety, monety i komplet pocztówek. Pomysłodawcą ustawienia głazu był Komitet Obchodu 700 lecia Rynarzewa, a ustawiono go w czynie społecznym.

 RYNARZEWO – GŁAZ Z TABLICĄ JUBILEUSZOWĄ

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan