miejsca pamięci

SZARADOWO - MOGIŁA JANA BUJARSKIEGO, cmentarz parafialny
Na cmentarzu parafialnym w Szaradowie, po prawej stronie od wejścia przy murze znajduje się nagrobek Jana Bujarskiego. Na płycie obok orła wyryto napis: „JAN BUJARSKI POLEGŁ 7 II 1919 R. W 22 ROKU ŻYCIA POD STUDZIENKAMI PODCZAS POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI”. Na tylnej stronie tablicy znajduje się już dzisiaj słabo widoczny napis informujący, że fundatorem pomnika było Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Szaradowie, które działało na tym terenie w dwudziestoleciu międzywojennym. Weterani skupieni w tym towarzystwie podczas każdych obchodów rocznicowych składali wiązanki kwiatów na grobie poległego powstańca. W 2006 r. nagrobek został odnowiony.

 SZARADOWO  - MOGIŁA JANA BUJARSKIEGO, cmentarz parafialny

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan