miejsca pamięci

SZUBIN tablica poświęcona 60 rocznicy powstania Wojskowych Górniczych Batalionów Pracy
6 grudnia 2009 r. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy zorganizował uroczystości 60 rocznicy powstania Wojskowych Górniczych Batalionów Pracy. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Szubinie i odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej żołnierzom-górnikom represjonowanym z przyczyn politycznych w latach 1949-1959. Po mszy świętej odbyła się w Muzeum Ziemi Szubińskiej akademia okolicznościowa, na której wystąpiła Orkiestra Muzyków Bydgoskich EMBAND przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy z kapelmistrzem orkiestry Ewą Makula. W uroczystości uczestniczyli m.in. wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych Zarząd Krajowy Jerzy Banaszkiewicz, prezes Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Bolesław Karandyszowski, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego ks. prałat płk Józef Kubalewski, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle ks. prałat Grzegorz Nowak, proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Boboli ks. kan. Michał Kudłacik, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dypl. Jan Rynkiewicz, zastępca burmistrza Szubina Mariusz Piotrkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie Marek Domżała, członek zarządu powiatu Zbigniew Sabaciński, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szubinie kpt. Mariusz Mantycha, dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n. Notecią Andrzej Sołtysiak, prezes Banku Spółdzielczego w Szubinie Zbigniew Lorenc. Głos zabrali radna sejmiku wojewódzkiego Silvana Oczkowska i starosta nakielski Tomasz Miłowski. Na spotkanie przybyły również delegacje i poczty sztandarowe: Związku Sybiraków z Bydgoszczy, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z Bydgoszczy, Związku Represjonowanych Polskich Żołnierzy Górników ze Świecia, OSP w Szubinie, delegacja koła Związku Represjonowanych Polskich Żołnierzy Górników z Więcborka. Z okazji jubileuszu wręczono również dyplomy uznania w podziękowaniu za okazaną pomoc i współpracę ze związkiem. Dyplom wraz z publikacją Bolesława Karandyszowskiego Z dziejów Wojskowych Górniczych Batalionów Pracy (Bydgoszcz 2009) otrzymała również dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej Kamila Czechowska. Spotkanie było połączone z obchodami Barbórki i dzieleniem się opłatkiem.

 SZUBIN tablica poświęcona 60 rocznicy powstania Wojskowych Górniczych Batalionów Pracy

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan