miejsca pamięci

Dąb Katyński pamięci Franciszka Poczekaja
Dąb Katyński pamięci aspiranta Policji Państwowej Franciszka Poczekaja urodzonego w Rynarzewie posadzony został 21 kwietnia 2010 r. na Rynku, przy kościele w tej miejscowości. Organizatorem uroczystości posadzenia Dębu Katyńskiego w Rynarzewie był obok burmistrza Szubina Ignacego Pogodzińskiego i komitetu w składzie: Kamila Czechowska, Piotr Fiałkowski, Piotr S. Adamczewski także dyrektor Zespołu Szkół w Rynarzewie Janusz Nowakowski. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą za zamordowanych w Katyniu w kościele pw. św. Stanisława Biskupa. Nabożeństwo celebrował ksiądz kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy prałat Stanisław Kotowski w asyście ks. proboszcza rynarzewskiej parafii Andrzeja Ostrowskiego i ks. seniora Stanisława Różniaka. Homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Kotowski. Nawiązał on do treści homilii, którą przygotował na uroczystość 10 kwietnia 2010 r. ordynariusz polowy Wojska Polskiego biskup Tadeusz Płoski, który zginął pod Smoleńskiem w katastrofie prezydenckiego samolotu. W uroczystej mszy uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ze sztandarem. Ze sztandarami przybyli także: Rodzina Katyńska z Bydgoszczy, Zespół Szkół w Rynarzewie, Gimnazjum nr 1 w Szubinie, I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie, Cech Rzemiosł Różnych z Szubina, harcerzy oraz strażacy z Szubin, Ciężkowa, Rynarzewa, Turu.
Po mszy św. nastąpiło przejście na pobliski plac za kościołem, by o godzinie 11.00 rozpocząć uroczystość posadzenia dębu. Uroczystość prowadziła uczennica tutejszego gimnazjum Agnieszka Kartaszewicz. Zebranych gości powitał burmistrz Ignacy Pogodziński. Obecni byli przedstawiciele rodziny Franciszka Poczekaja na czele z Wandą Breske, która przybyła z Jastrzębia-Zdroju z synem Karolem, przedstawiciele Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy na czele ze Zdzisławem Dąbrowskim, wicewojewoda kujawsko-pomorski Dariusz Kurzawa, komendant wojewódzki policji nadinspektor Krzysztof Gajewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Tadeusz Milewski, radna sejmiku wojewódzkiego Silvana Oczkowska, radni powiatowi w osobach Andrzeja Kindermana i Artura Michalaka, radni gminni, wiceburmistrz Mariusz Piotrkowski, pierwszy zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Ireneusz Wachowski oraz licznie zebrani mieszkańcy Rynarzewa i okolicy.
Po powitaniu biogram Franciszka Poczekaja przedstawiła Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej. „Franciszek Poczekaj urodził się 30 listopada 1906 roku w Rynarzewie, w dawnym powiecie szubińskim w rodzinie robotnika kolejarskiego Józefa i Stanisławy z Waltrów. Mieszkał na Rynku w widocznym z tego miejsca białym domu z numerem 21. Początkowo po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako elektromonter w Katowicach. W tym też czasie wstąpił do Wojska Polskiego, a następnie został przyjęty do służby w Policji Państwowej. 4 sierpnia 1928 roku w Pniewach wstąpił w związek małżeński z Cecylią z domu Dolata. Małżonkowie doczekali się syna Zdzisława i córki Wandy. Jakiś czas po ślubie Franciszek Poczekaj został wysłany na Kresy Wschodnie do służby w komisariacie, w Kąkolnikach, w dawnym województwie stanisławowskim. W 1930 i 1931 roku kształcił się w Szkole Policji Państwowej w Mostach Wielkich pod Warszawą. W 1932 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Rohatynie. Tam odnosił sukcesy w tropieniu i likwidowaniu groźnych band, które były utrapieniem niezbyt zamożnej miejscowej ludności. Ostatnim miejscem służby Franciszka Poczekaja była Horodenka w pobliżu Zaleszczyk, w dawnym województwie stanisławowskim, na pograniczu polsko-ukraińsko-rumuńskim. Wybuch II wojny światowej zastał małżonków Poczekajów w Horodence. Po wkroczeniu na terytorium Polski Armii Czerwonej Franciszek Poczekaj został aresztowany wraz z innymi policjantami i postawiony pod ścianą do egzekucji. Miejscowa ludność pochodzenia ukraińskiego wstawiła się u żołnierzy sowieckich z prośbą o odstąpienie od rozstrzelania. Policjanci zostali zabrani i aresztowani. Żona Franciszka Cecylia organizowała wykup męża, poświęcając na ten cel wszystkie oszczędności i biżuterię. Niestety zawiodło jakieś ogniwo i nie doszło do uwolnienia aresztowanych. Starszy posterunkowy Policji Państwowej Franciszek Poczekaj znalazł się w więzieniu w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 roku został zamordowany w Twerze. W listopadzie 2007 roku awansowany decyzją prezydenta RP do stopnia aspiranta Policji Państwowej” - usłyszeli zebrani na Rynku w Rynarzewie. Symbolicznego posadzenia dębu dokonała córka Franciszka Poczekaja i komendant wojewódzki policji nadinspektor Krzysztof Gajewski. Ksiądz kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy prałat Stanisław Kotowski poświęcił dąb.
Znicze i wiązanki kwiatów złożyli Wanda Breske z synem Karolem oraz rodzina Franciszka Poczekaja Aniela i Grzegorz Awtuch, Zofia Cwynar z Poznania i Maria Błaszyk ze Swarzędza, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych na czele z Marianem Domżalskim, przedstawiciele mieszkańców z radną Marią Pianko i sołtys Bernadetą Przywarą. Następnie wicewojewoda kujawsko-pomorski Dariusz Kurzawa wraz z komendantem wojewódzkim policji nadinspektorem Krzysztofem Gajewskim wręczyli odznaczenie córce Franciszka Poczekaja. „Postanowieniem z dnia 10 września 2009 r. Franciszek Poczekaj odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego” – odczytał treść legitymacji wicewojewoda Dariusz Kurzawa. Wanda Breske nie kryła wzruszenia i wdzięczności za pamięć społeczeństwa Rynarzewa i gminy Szubin o jej ojcu i zamordowanych na wschodzie. Apel Poległych przedstawił Piotr S. Adamczewski przy współpracy z Kompanią Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Na zakończenie kompania oddała salwę honorową. Piotr S. Adamczewski i ks. proboszcz, kończąc część oficjalną, dziękowali wszystkim zaangażowanym w uroczystość.
Po uroczystości na Rynku zebrani udali się do Zespołu Szkół w Rynarzewie, gdzie odbyło się spotkanie przy kawie. Dyrektor szkoły Janusz Nowakowski zaprosił do uczestniczenia w pikniku policyjno-strażackim, który w ramach uroczystości trwał w szkole. Na zakończenie spotkania burmistrz Ignacy Pogodziński, Piotr S. Adamczewski oraz Piotr Fiałkowski dziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości. Wręczono także certyfikat rodzinie Franciszka Poczekaja wraz z pamiątkami z Rynarzewa. Po tej części udano się do Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie, gdzie goście zapoznali się z wystawą autorstwa A. Załęckiego i R. Sobolewskiego, współpracowników Gazety Policyjnej, która dotyczyła otwarcia cmentarza w Miednoje.

Opis uroczystości w Szubinie, 2010 r. - ZOBACZ TUTAJ

Opis uroczystości w Rynarzewie, 2010 r. -- ZOBACZ TUTAJ

Galeria zdjęc z Szubina, 2010 r. -- ZOBACZ TUTAJ

Galeria zdjęć z Rynarzewa, 2010 r. -- ZOBACZ TUTAJ


 Dąb Katyński pamięci Franciszka Poczekaja Dąb Katyński pamięci Franciszka Poczekaja Dąb Katyński pamięci Franciszka Poczekaja Dąb Katyński pamięci Franciszka Poczekaja Dąb Katyński pamięci Franciszka Poczekaja Dąb Katyński pamięci Franciszka Poczekaja

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan