miejsca pamięci

Dąb Katyński pamięci Józefa Młodowicza
7 kwietnia 2010 r. w Szubinie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem uroczystości posadzenia Dębu Katyńskiego poświęconego pierwszemu komendantowi powiatowemu Policji Państwowej w Szubinie Józefowi Młodowiczowi był burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński i Komitet w składzie: Kamila Czechowska, Piotr Fiałkowski, Piotr S. Adamczewski.
O godzinie 10.00 odbyło się spotkanie w gabinecie burmistrza z Jerzym Młodowiczem i jego synem Maciejem, którzy przyjechali na szubińską uroczystość z Bielska-Białej. W spotkaniu uczestniczyli także komendant wojewódzki policji nadinspektor Krzysztof Gajewski, Piotr S. Adamczewski, Kamila Czechowska, Piotr Fiałkowski, rzecznik prasowy KWP komisarz Monika Chlebicz i obok burmistrza Ignacego Pogodzińskiego zastępca burmistrza Mariusz Piotrkowski.
O 11.00 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli rozpoczęła się msza św. za zamordowanych w Katyniu, którą celebrował ksiądz kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy prałat Stanisław Kotowski w asyście księdza kapelana Pomorskiego Okręgu Wojskowego pułkownika Józefa Kubalewskiego oraz proboszcz ksiądz kanonik Michał Kudłacik. W uroczystej mszy uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ze sztandarem.
Po mszy św. nastąpiło przejście na pobliski Plac Wolności przy budynku
sądu, by o godzinie 12.00 rozpocząć uroczystość posadzenia dębu. Uroczystość prowadził Patryk Dzikowski z Zespołu Szkół w Szubinie. Zebranych gości powitał burmistrz Ignacy Pogodziński. Wśród licznie zebranych nie zabrakło pocztów sztandarowych Rodziny Katyńskiej z Bydgoszczy, Komendy Wojewódzkiej z Bydgoszczy, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szubinie, szkół, organizacji i stowarzyszeń. Burmistrz powitał przedstawiciela Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy Zdzisława Dąbrowskiego, rodziny ofiar pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Kozielsku, Starobielsku i innych miejscach kaźni z kwietnia 1940 r., byłego pierwszego zastępcę komendanta głównego policji nadinspektora Ireneusza Wachowskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Tadeusza Milewskiego, księdza kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy prałata Stanisława Kotowskiego, księdza kapelana Pomorskiego Okręgu Wojskowego pułkownika Józefa Kubalewskiego, duchownych Szubina – ks. kanonika Michała Kudłacika, ks. prałata Jana Kątnego, starostę nakielskiego Tomasza Miłowskiego wraz z członkami Zarządu Powiatu i radnymi powiatowymi, komendanta powiatowego policji młodszego inspektora Romana Borowczaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Domżałę wraz z radnymi oraz prezesów organizacji, dyrektorów szkół, młodzież oraz mieszkańców.
Po powitaniu biogram Józefa Młodowicza przedstawiła Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej. „Józef Młodowicz urodził się 30 grudnia 1898 r. w Beńkowej Wiszni, w powiecie rudzkim, w województwie lwowskim w rodzinie zamożnego rolnika Stanisława i Katarzyny z Pałraszewskich. Gospodarstwo rodziny Młodowiczów znajdowało się nad lewym brzegiem rzeki Wisznia, na drugim brzegu w parku znajdował się rodzinny dwór Aleksandra Fredry. Ukończył II Gimnazjum im. M. Kopernika w Samborze. W 1919 r. ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego i został przydzielony do żandarmerii polowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., a następnie służył w stacjonującym w Stryju 53. Pułku Strzelców Kresowych. Wówczas ukończył gimnazjum w Samborze i podjął studia prawnicze. Po ukończeniu studiów w 1927 r. został przeniesiony do rezerwy i podjął służbę w Policji Państwowej. Przez pewien czas był komendantem posterunku w Peczyniżynie, potem służył w Urzędzie Śledczym w Stanisławowie. W 1929 r. został kierownikiem Wydziału Śledczego w Stanisławowie. 1 lipca 1930 r. awansował na podkomisarza Policji Państwowej. Stamtąd został przeniesiony do Krakowa, gdzie poślubił w dniu 27 czerwca 1932 r. Marię Wagner (1904–1987), siostrę oficera Policji Państwowej Mariana Wagnera. W 1933 r. był krótko komendantem posterunku Policji Państwowej w Krynicy, a od 1934 r. do wybuchu II wojny światowej był pierwszym komendantem powiatowym Policji Państwowej w Szubinie. Wraz z bliskimi zamieszkał w widocznym z tego miejsca budynku obecnej prokuratury. We wrześniu 1939 roku wysłał żonę wraz z dziećmi na wschód, do Beńkowej Wiszni do dziadków. Sam pozostał na posterunku w oczekiwaniu na rozkazy, a następnie w wyniku ruchu wszystkich formacji wojskowych znalazł się w rejonie Tarnopola. Na wieść o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej ukrywał się w Złoczowie u siostry Felicji Kruczkowskiej i brata Eugeniusza. W październiku 1939 r. został aresztowany. Najpierw osadzono go w miejscowym więzieniu, a po miesiącu przewieziono go do Ostaszkowa. Z Ostaszkowa z ostrożności wysłał tylko jeden list adresowany do swojego brata, aby nie narażać całej rodziny. Zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 r. w Kalinie (obecnie Twerze). Pogrzebany został w Miednoje. W listopadzie 2007 r. decyzją prezydenta RP awansowany został do stopnia komisarza Policji Państwowej. Odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ojciec Jerzego i Krystyny” – usłyszeli zebrani na Placu Wolność.
Symbolicznego posadzenia dębu dokonał syn Józefa Młodowicza Jerzy wraz z synem Maciejem oraz komendant wojewódzki policji nadinspektor Krzysztof Gajewski. Apel Poległych przedstawił Piotr S. Adamczewski przy współpracy z Kompanią Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Na zakończenie kompania oddała salwę honorową.
Po uroczystości na Placu Wolności zebrani udali się do Muzeum Ziemi Szubińskiej. W Muzeum zebranych powitała Kamila Czechowska, a następnie krótki program słowno-muzyczny przedstawiła młodzież Gimnazjum nr 2 w Szubinie pod opieką Marioli Polańskiej i Dobromiły Swosińskiej. Zebrani zapoznali się z wystawą autorstwa A. Załęckiego i R. Sobolewskiego - współpracowników Gazety Policyjnej. Piotr Fiałkowski zaprosił do przedstawienia tematu wystawy byłego pierwszego zastępcę komendanta głównego policji nadinspektora Ireneusza Wachowskiego, który uczestniczył w otwarciu cmentarza w Miednoje. Głos zabrał także Zdzisław Dąbrowski, który mówił o swoim ojcu Stefanie Jacentym Dąbrowskim zamordowanym w Charkowie. Organizatorom za uroczystość dziękował Jerzy Młodowicz, który nie krył wzruszenia i wdzięczności za pamięć o jego ojcu.
Na zakończenie spotkania Piotr S. Adamczewski wraz z członkami Komitetu dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości. Wręczono także certyfikat rodzinie Józefa Młodowicza wraz z publikacjami muzealnymi.
Opis uroczystości w Szubinie, 2010 r. - ZOBACZ TUTAJ

Opis uroczystości w Rynarzewie, 2010 r. -- ZOBACZ TUTAJ

Galeria zdjęc z Szubina, 2010 r. -- ZOBACZ TUTAJ

Galeria zdjęć z Rynarzewa, 2010 r. -- ZOBACZ TUTAJ

 Dąb Katyński pamięci Józefa Młodowicza

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan