miejsca pamięci

SZUBIN - Tablica poświęcona pochowanym na byłym cmentarzu ewangelickim
6 sierpnia 2009 r. w Parku Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci spoczywających na byłym cmentarzu ewangelickim. Pomysłodawca postawienia tablicy był Mirosław Rzeszowski, prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Uroczystość prowadziła Mariola Polańska, sekretarz Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, a oprawę zapewnił chór im. Jana Pawła II pod kierunkiem prof. Elżbiety Szubertowskiej. Modlitwę przed odsłonięciem poprowadzili ks. proboszcz, kanonik Michał Kudłacik i pastor parafii augsbursko-ewangelickiej Marek Loskot. Tablicę pamiątkową odsłonili: dawna mieszkanka powiatu szubińskiego, dziś 90 letnia Gizela Podschadel - Niemka i Kazimierz Mendyk - członek zarządu Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Do asysty poproszono burmistrz Szubina Ignacego Pogodzińskiego oraz wice burmistrza Bergen Adolfa Krauze i Helmuta Behrends. zięli w niej udział. m.in.: wiceburmistrz Burmistrz Bergen P. Adolf Krauze, P. Helmut Behrends oraz grupa gości z Niemiec - dawnych mieszkańców byłego powiatu szubińskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta. Specjalnie na ta okoliczność przybyła do Szubina kilkudziesięcioosobowa reprezentacja z Niemiec, złożona z rodzin, które mieszkały na tych terenach. Po części oficjalnej Kamila Czechowska, wiceprezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego i dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej zapoznała zebranych z wystawą plenerową pt. Cmentarze ewangelickie gminy Szubin.


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan