obozy jenieckie

Pamięci anglajęzycznych świadków Katynia
Na terenie naszego miasta, blisko MOAS w Szubinie, tuż przy pomniku upamiętniającym istnienie w latach 1939-1940 obozu pracy, a potem obozu jenieckiego, postawiony został pomnik związany z wydarzeniami z II wojny światowej. Pomnik upamiętnia oficerów Armii Stanów Zjednoczonych ppłk Johna H. Van Vlieta Jr. i kpt. Donalda B. Stewarta, jeńców Oflagu 64 Altburgund (Szubin), którzy w maju 1943 r. zostali wykorzystani przez Niemców jako świadkowie ekshumacji polskich oficerów w Katyniu. Relacje, które przekazali rządowi Stanów Zjednoczonych (pierwsze przekazane zostały już w 1943 r.), potwierdziły odpowiedzialność Związku Sowieckiego za zbrodnię. Raporty obciążające Rosjan przekazywane były także już po zakończeniu wojny w 1945 r.
Uroczystość odsłonięcia pomnika rozpoczęła się 11 kwietnia o godz. 12.00. Wszystkich przybyłych powitał burmistrz Szubina Artur Michalak. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, po czym poświęcono pomnik, a następnie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Gdy zakończyły się uroczystości, goście mogli zwiedzić teren byłego obozu jenieckiego oraz zobaczyć makietę obozu wykonaną przez MOAS w Szubinie. W uroczystościach odsłonięcia pomnika wzięli udział m.in.: Marszałek Sejmu Radosław Sikorski, przedstawiciele rodzin amerykańskich oficerów wraz z Krystyną Piórkowską (badaczka tematu i autorka publikacji Anglojęzyczni świadkowie Katynia), sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, attaché wojskowy Stanów Zjednoczonych Ameryki płk Ray Wójcik, Szef Biura Biuro Współpracy Obronnej płk Warren Barlow, mjr Colin Baggs, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy gen. broni Edward Gruszka, Poseł na Sejm RP Iwona Kozłowska, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Elżbieta Rusielewicz, Wicemarszałek Województwa Zbigniew Ostrowski, Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman, ks. dziekan Tadeusz Lesiński, ks. Jacek Pawelczyk, ks. Michał Kudłacik, radni gminni Remigiusz Kasprzak, Hanna Adamczewska, Alina Kokocińska, Wioletta Borys-Stachowiak, Barbara Nikodem, Marek Kornalewicz, Maciej Rejment, Tomasz Kaszewski, Marek Gajewski, radni powiatowi Beata Danielewska-Szymczak, Ignacy Pogodziński, Wojciech Bethke, badacz tematu Mariusz Winiecki oraz przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji oraz mieszkańcy.
Więcej zdjęć w galerii ----TUTAJ

 Pamięci anglajęzycznych świadków Katynia

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan