budynki pkp

Szczepice
Autorzy zdjęć: 1,2,3 - Kamila Czechowska, 3,4,5 - Piotr Adamczewski

 Szczepice Szczepice Szczepice Szczepice Szczepice Szczepice

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan