rada muzeum

Spotkanie w 2013 r.
18 marca 2013 roku obradowała w Szubinie Rada Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna. Obrady prowadził przewodniczący rady p. Piotr S. Adamczewski a w spotkaniu uczestniczyli: Benigna Olszewska, Jadwiga Erdmann, Elżbieta Donarska, Stanisław Wypych, Edmund Karnowski oraz Barbara Stefańska. Członkowie rady zapoznani zostali ze sprawozdaniem z działalności placówki w roku 2012, które złożyła dyrektor p. Kamila Czechowska. W swoim sprawozdaniu dyrektor Czechowska podkreśliła znaczenie nowego projektu, którego celem są wystawy plenerowe odbywające się od 2012 roku na szubińskim rynku. Wystawy te przybliżają mieszkańcom ciekawe tematy i wydarzenia związane nie tylko z historią i przeszłością miasta i jego regionu ale ukazują często zapomniane postacie i wydarzenia nie tylko z zamierzchłej historii. W zbiorach muzealnych w roku sprawozdawczym pojawiły się nowe eksponaty, które pochodzą od prywatnych osób oraz zastały zakupione na aukcjach antykwarycznych. Dyrektor Czechowska przedstawiła również statystykę związaną z ilością osób odwiedzających placówkę oraz osób, które korzystały w celach naukowych z zasobów muzealnych. W obecnej chwili problemem staje się przeciekający w muzeum dach, którego remont będzie musiał być naprawiony jak najszybciej. Członkowie rady wyrazili jednogłośnie swoje uznanie dla dyrekcji placówki i jej pracowników za pracę w roku sprawozdawczym. Na uwagę podkreślono fakt, że zbiory muzeum były prezentowane nie tylko w samym Szubinie ale w okolicznych miejscowościach m. in. w Kcyni i Mroczy.
Następnie przedstawione zostały plany na rok 2013, które obfitować mają w ciekawe wystawy, zarówno w samym muzeum jak i poza jego murami. Ważnymi wydarzeniami w życiu palcówki będą obchody 95 rocznicy powstania wielkopolskiego 1918-1919 do których muzeum przygotowuje się wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego im. ks. L. Sołtysińskiego w Szubinie. Na zakończenie zebrania członkowie zwiedzili najnowszą wystawę związaną z wiosną pt: „Miedzy Notecią a Gąsawką – Wiosna 2013” oraz obejrzeli zakończone prace remontowe, dzięki którym muzeum wzbogaciło się o nowe powierzchnie wystawiennicze.

 Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r. Spotkanie w 2013 r.

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan