wystawy

WYSTAWY STAŁE - 2021 r.
REZERWACJA - TEL. 52 384 24 75
Zajęcia są bezpłatne dla grup z terenu miasta i gminy Szubin
1. Zamek rycerski w Szubinie NOWA ARANŻACJA WYSTAWY W 2018 R.
- prezentacja multimedialna
- zwiedzanie wystawy stałej w murach Muzeum
- zajęcia plastyczne
- wycieczka na ruiny z przewodnikiem

2.Harcerstwo ziemi szubińskiej
-zwiedzanie wystawy stałej w murach Muzeum
-prezentacja multimedialna
-zajęcia plastyczne
- film

3.Twórczość ludowa i zabytki kultury materialnej
-zwiedzanie wystawy stałej w murach Muzeum
-prezentacja multimedialna
-film

4.II wojna światowa na ziemi szubińskiej
-zwiedzanie wystawy stałej w murach Muzeum
-prezentacja multimedialna
-film
-wycieczka w teren szlakiem wojennych miejsc pamięci

5.Powstanie wielkopolskie 1918-1919
-zwiedzanie wystawy stałej w murach Muzeum
-prezentacja multimedialna
-film
-wycieczka w teren szlakiem powstańczych miejsc pamięci

 WYSTAWY STAŁE - 2021 r. WYSTAWY STAŁE - 2021 r. WYSTAWY STAŁE - 2021 r. WYSTAWY STAŁE - 2021 r.

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan