zabytki

Kościół pw. św. Marcina
Obok szubińskiego zamku najstarszym budynkiem w mieście jest kościół, którego patronem jest św. Marcin Biskup i Wyznawca.
Nie jest znana dokładna data powstania kościoła św. Marcina. Wiadomo, że parafię erygował Sędziwój z Szubina z rodu Pałuków w trzeciej ćwierćwieczy XIV wieku. Wyłączono wtedy okręg parafialny w Szubinie z dawnej większej parafii w Słupach. Wzniesiony kościół powstał w stylu gotyckim jako budowla jednonawowa z prezbiterium. Pomiary cegieł w najstarszych partiach kościoła pokrywają się z wymiarami cegieł użytych w dolnych partiach szubińskiego zamku. Pałukowie darowali na rzecz kościoła wieś Wieszki, a zatwierdził to król Kazimierz Wielki i później Władysław Jagiełło. Wieszki miały 16 łanów (1 łan to około 17 ha), a kmiecie z tej wioski zobowiązani byli płacić 3 wiardunki (1 wiardunek około 12 groszy) od jednego łanu, a w dniu św. Marcina oddawać 2 kapłony i 30 jaj. Oddawali także po ćwiertni żyta i pszenicy (1 ćwiertnia około 101-107 kg). Do kościoła należała też dziesięcina od mieszczan i kmieci, a także Dziekanka, czyli ziemia w rejonie dzisiejszej ulicy Powstańców Wielkopolskich w Szubinie. Pierwszym znanym proboszczem był Mikołaj Tworzymirski. Prawdopodobnie już od XIV w. przy kościele działała szkoła parafialna, jednak źródła milczą na ten temat.
W połowie XVI wieku dobudowano kaplicę zwaną Jagiellońską, w której odprawiano msze za dusze zmarłych członków rodziny królewskiej. Pod kaplicą znajdowały się trumny, które zostały usunięte w latach trzydziestych XX wieku przez ówczesnego proboszcza Klemensa Zielińskiego. 1 maja 1840 r. w Szubinie wybuchł pożar, który strawił część miasta od strony Łabiszyna, w tym także kościół. Spłonął hełm wieży, dach i sklepienie zarwały się i zniszczeniu uległo wnętrze oraz wyposażenie świątyni. Uratowany został obraz Matki Boskiej z połowy XVII wieku. Podczas pożaru spłonęła także plebania, którą wybudowano w 1610 r. Dwa lata trwały prace nad odbudową kościoła, który poświęcono 13 maja 1842 r. Wieżę odbudowano dopiero w 1862 r. Pięć lat później w 1867 r. na wieży kościoła umieszczono zegar z trzema tarczami i dzwonami stalowymi do wybijania kwadransów i godzin. Sama wieża wyposażona była w trzy dzwony, jeden z 1605 r., kolejne z 1765 r. i 1767 r. Podczas I wojny światowej Prusacy zarekwirowali wszystkie trzy dzwony. W latach trzydziestych XX wieku planowano rozbudowę kościoła, ale nie doszła ona do skutku w wyniku sprzeciwu konserwatora. Usunięto jednak zewnętrzne schody na chór. W czasie II wojny światowej Niemcy zamienili kościół na magazyn, zniszczono także zegar. Po wojnie msze odprawiano w kościele filialnym, który utworzono w byłej świątyni ewangelickiej. Przekazano także ołtarz z kaplicy Jagiellońskiej wykonany w stylu neogotyckim.

Zdjęcia:
Archiwalne pocztówki pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Szubińskiej, współczesne wykonała Kamila Czechowska i Katarzyna Cieniuch.

 Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina Kościół pw. św. Marcina

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan