zhp szubin

Spotkanie Komendy Hufca Pałuki
W dniu 18 stycznia 2016 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło się spotkanie Komendy Hufca Pałuki im. Andrzeja i Olgii Małkowskich. Obrady otworzyła Komendant hm. Alicja Przybyłowicz. Spotkanie dotyczyło organizacji obchodów 100-lecia harcerstwa w gminie Barcin, organizacji zlotu Hufca "Ognik 2016", jak również opracowania harmonogramu działań dla gromad i drużyn harcerskich. Komenda Hufca spotyka się raz w miesiącu analizując bieżące sprawy dotyczące naszych drużyn. Kolejne spotkanie zaplanowano w lutym w Żninie.
Autor:J. Lewandowska

 Spotkanie Komendy Hufca Pałuki  Spotkanie Komendy Hufca Pałuki  Spotkanie Komendy Hufca Pałuki

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan