zhp szubin

Lutowe spotkanie seniorów ZHP w Szubinie
W comiesięcznym spotkaniu harcerzy z Kręgu Seniora ZHP w Muzeum Ziemi Szubińskiej spotkało się w lutym ponad dziesięć osób. Podczas spotkania najważniejszą omawianą kwestią był projekt 100-LECIE HARCERSTWA NA ZIEMI SZUBIŃSKIEJ. WAŻNE DATY I WYDARZENIA. Harcerze przeprowadzą kwerendy archiwalne w zasobach różnych Komend Hufca ZHP, Muzeum Ziemi Szubińskiej, zasobach domowych, przeprowadzą wywiady. Trwałym śladem projektu będzie publikacja książkowa. Będzie to zatem dla harcerzy z kręgu pracowity rok. Kolejne spotkanie wyznaczone zostało na 7 marca.

 Lutowe spotkanie seniorów ZHP w Szubinie

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan