zhp szubin

Krąg Seniora ZHP realizuje w 2016 r. projekt
Krąg Seniora ZHP działający przy Muzeum Ziemi Szubińskiej realizuje w 2016 r. projekt 100-LECIE HARCERSTWA NA ZIEMI SZUBIŃSKIEJ. WAŻNE DATY I WYDARZENIA. Projekt realizowany jest z grantu Gminy Szubin. Realizacja tego projektu będzie polegać na przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej w zasobach różnych Komend Hufca ZHP, Muzeum Ziemi Szubińskiej, zasobach domowych, przeprowadzeniu wywiadów. Taki też był powód spotkania roboczego Benigny Olszewskiej, Teresy Foigt i Jana Głodka w muzeum. Z wykorzystaniem Kroniki Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Szubinie z 1920 r. ze zbiorów muzeum i innych dokumentów opracowywali zgromadzone materiały. Wynikami podzielą się na spotkaniu kręgu zaplanowanym na 7 marca.

 Krąg Seniora ZHP realizuje w 2016 r. projekt

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan