zhp szubin

Odeszli na wieczną wartę!
8 kwietnia 2016 r. zmarł w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Witold Jurczyk, kcynianin, odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, zawsze wierny ideałom harcerskim. Niósł pomoc bliźnim.
Na wieczną wartę odeszła druhna hm Halina Polcyn, długoletnia instruktorka ZHP Hufca Szubin, komendantka Hufca Kcynia. Druhno Halino, dziękujemy za Twoją harcerską służbę. Pozostanie w naszej pamięci.
Krąg Seniorów ZHP w Szubinie

 Odeszli na wieczną wartę!

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan