zhp szubin

Czerwcowe spotkanie seniorów ZHP
6 czerwca harcerze z Kręgu Seniora ZHP w Szubinie uczestniczyli w Muzeum Ziemi Szubińskiej w ostatnim przed wakacjami spotkaniu kręgu. Była to okazja do złożenia życzeń Janowi Głodkowi z okazji 84 urodzin oraz życzeń imieninowych Janom. Podczas spotkania rozmawiano o kronikach harcerskich i harcmistrzu Aleksandrze Wolińskim, długoletnim drużynowym 16 Drużyny im. A. Małkowskiego w Kcyni. Druh Zbigniew Zbieranek opowiedział o pracy drużyn harcerskich działających przy zakładzie wychowawczym w Szubinie. Harcerze zwiedzili też wystawę „Leśny Skarbiec Pałuk i Krajny”.

 Czerwcowe spotkanie seniorów ZHP Czerwcowe spotkanie seniorów ZHP Czerwcowe spotkanie seniorów ZHP Czerwcowe spotkanie seniorów ZHP Czerwcowe spotkanie seniorów ZHP

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan