zhp szubin

Zakończenie pierwszego etapu projektu
Powoli zbliża się zakończenie projektu realizowanego przez szubińskich harcerzy seniorów. W 2016 r. Harcerze z Kręgu Seniora ZHP realizacją projekt z grantu gminy Szubin pt. 100-LECIE HARCERSTWA NA ZIEMI SZUBIŃSKIEJ. WAŻNE DATY I WYDARZENIA, którego następstwem będzie wydanie publikacji. W ostatnich dniach czerwca odbyło się w Muzeum Ziemi Szubińskiej spotkanie, w którym uczestniczyli Benigna Olszewska, Teresa Foigt, Jan Głodek oraz dyrektor muzeum Kamila Czechowska. Podczas spotkania podsumowano zakończenie pierwszego etapu projektu, który polegał na przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej, przygotowaniu i opracowaniu zebranych materiałów. W miesiącach letnich zebrany materiał będzie przygotowywany do druku.

 Zakończenie pierwszego etapu projektu

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan