zhp szubin

Dzielimy się z Wami harcerską radością!
W sobotę 24 września przy harcerskim ognisku związaliśmy Bratni Krąg z pełnoprawnymi instruktorami ZHP dh. Renatą Lewandowską, dh. Kamilą Jakubiak, dh. Dawidem Jakubiakiem, którzy w tym dniu złożyli zobowiązanie i otrzymali stopień przewodnika. Gratulujemy! Niech spełnią się Wasze harcerskie marzenia.
Czuwaj
Instruktorzy Harcerskiego Kręgu Seniorów

 Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością! Dzielimy się z Wami harcerską radością!

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan