zhp szubin

Zacnym Jubilatom
Zacnym Jubilatom Instruktorom ZHP Barbarze i Jerzemu Kosmalskim z okazji Złotego Jubileuszu pożycia małżeńskiego wiele serdeczności przesyłają Instruktorzy Harcerskiego Kręgu Seniorów w Szubinie


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan