zhp szubin

Spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej
24 lutego 2017 r., w murach szubińskiego Muzeum odbyło się spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej środowiska szubińskiego. Oprócz krótkiego zarysu idei Skautingu, urodzin Naczelnego Skauta Roberta Baden Powell’a, Obietnicy Zuchowej i Przyrzeczenia Harcerskiego, był jeszcze jeden ważny powód naszego wspólnego spotkania. Przybyła na nasze spotkanie druhna Alicja Przybyłowicz hm. Komendant Hufca PAŁUKI im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Smerzynie nadała Proporzec drużynie i zatwierdziła imię „Bohaterów Powstania Wielkopolskiego”. Druhna Komendant dodała: „ Niech ten Proporzec zawsze prowadzi Was na ścieżkach harcerskiego życia. Noście go zawsze z należytą dumą i szacunkiem”.
Chorążym proporca została sam. Patrycja Przybylska, która jest bardzo zaangażowana w życie drużyny i jest w niej od początku. Były również podziękowania dla naszych przyjaciół, którzy wspierających nasze działania harcerskie Nie zabrakło również urodzinowego tortu na 160 urodziny solenizanta, oraz harcerskich śpiewów i kręgu przyjaźni.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na naszą uroczystość, a w szczególności druhnie Komendant Alicji Przybyłowicz, hm. Maciejowi Banasiowi z 1 DH w Łabiszynie, rodzicom, Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej – Pani Kamili Czechowskiej, phm. Teresie Foigt - za wspaniały dar dla drużyny, druhnie Beni za wspaniałe podarki.
Wszystkiego skautowego!
CZUWAJ!
pwd. Tomasz Lewandowski
Drużynowy Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej FENIKS
Im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego w Szubinie.


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan