zhp szubin

Spotkanie seniorów ZHP
6 marca odbyło się w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie spotkanie harcerzy z Kręgu Seniorów ZHP, na którym rozmawiano m.in. o sprawach bieżących i uroczystościach z okazji Dnia Myśli Braterskiej i Dnia Żołnierzy Wyklętych. Z troski o zachowanie historii harcerstwa ziemi szubińskiej seniorzy z Kręgu wystosowali podczas spotkania apel o przekazywanie do muzeum harcerskich pamiątek (m.in. zdjęć), a także spisania swoich wspomnień dotyczących życia harcerskiego, które byłyby w przyszłości wydane w postaci publikacji zawierającej wspomnienia różnych osób. Za pośrednictwem tej strony pragną przekazać także apel phm Katarzyny Wszelakiej, która zbiera materiały dotyczące historii Hufca ZHP Pałuki od 11.03.2002 r., w postaci artykułów z gazet, zdjęć i informacji o działaniach drużyn, gromad, seniorów. Druh Marek Koliński tworzy kronikę w wersji papierowej od 2015 r., w której takie materiały także zostaną zawarte.Harcerze pragną poinformować, że 17 marca o godz. 18.00 odprawiona zostanie w kościele pw. św. Marcina Bpa msza św. w intencji śp. druha Wita Pakuły. Następne spotkanie Kręgu w muzeum odbędzie się 3 kwietnia o godz. 11.00. Planowana jest na nim praca z kronikami harcerskimi, w tym opisywanie archiwalnych zdjęć


powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan